Accounting Manager CZ

Katalogové číslo: 78841a2e4bd3 Kategorie:

Popis

Molson Coors – Praha 5 – Identifikační číslo požadavku: 5740 Účel pracovního místa: Zajistit řádné vedení účetnictví společnosti podle platné české legislativy a dle požadavků US GAAP. Klíčový člen celofiremních a mezinárodních projektů. Popis činnosti: Vedení účetnictví pro statutární účely dle českých účetních standardů a účetnictví dle US GAAP Řízení měsíčních a ročních účetních závěrek v SAPu Kontrola účtování AM modulu v SAPu, kontrola zakázek a „transaction types“ v AM modulu Spolupráce s daňovým manažerem a specialistkou externího a interního reportingu při měsíčních závěrkách a roční účetní závěrce Zkušenosti s dlouhodobými smlouvami v SAPu a účtování (časové rozlišení, vyúčtování apod.) a řízení změn v procesech (změny smluv a účtování, rekonciliace na obchodní systém sledování smluv) Účast na externích a interních auditech Tvorba a implementace účetních směrnic a procesů, zefektivnění účetních procesů v rámci společnosti a harmonizace procesů v souladu s globálními standardy koncernu R…